• Voetgangers en fietsers kunnen in deze fase onze normale bezoekersingang niet bereiken. Er is een alternatieve route voorzien via onze bestaande ondergrondse garage. Volg de signalisatie vanaf de Roggestraat.
  • Automobilisten hebben geen toegang tot ons terrein. Parkeren kan in Parking Het Getouw (bereikbaar vanaf de Nieuwevaart). Alleen leveranciers en voertuigen van personeelsleden kunnen via de circulatieweg naar een tijdelijk parkeerterrein via de Roggestraat.
  • Leveranciers moeten de circulatieweg gebruiken. De circulatieweg is maar één rijvak breed en dient als in- en uitrit voor leveranciers en dienstvoertuigen. Er is een uitwijkstrook voorzien. Wees voorzichtig en matig je snelheid op deze circulatieweg.
    Meld je aan door aan te bellen bij de slagboom aan het einde van de circulatieweg.

De werf bevindt zich volledig op het parkeerterrein van de brandweerkazerne. 

De brandweer voorziet meer ruimte voor stelplaatsen voor voertuigen, materiaal, werkplaatsen, kantoren, leslokalen en de jeugdbrandweer. Er komt een nieuw onthaal met een brandweerinformatiecentrum, waar we kinderen en andere bezoekers tips geven om brandveilig te leven. Er is ook een crisiscel voorzien. Die wordt gebruikt bij grote incidenten of rampen waarbij verschillende disciplines en diensten moeten overleggen.

In functie van de duurzaamheid voorzien we een groot aantal zonnepanelen en een groendak. We hergebruiken regenwater maximaal.

Werf hero 1

Je vindt alle informatie over onze werf en de bereikbaarheid van de kazerne op onze werfsite.